Verkiezingsprogramma’s over het thema veiligheid

‘Samen aan de slag’, ‘Nu doorpakken’, ‘Tijd voor nieuw realisme’ en ‘Het gaat om u’. Titels van (concept)verkiezingsprogramma’s van de grotere politieke partijen die de kiezer moeten verleiden hun stem uit te brengen op 17 maart 2021. Meer blauw op straat, hogere straffen, een reorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, privacybescherming versus big

Coronaproof heropenen van kantoren en stadions

Kantoren, theaters en stadions. Sinds het begin van de coronapandemie wordt massaal thuis gewerkt en blijven tribunes en zalen leeg. Hoe kunnen medewerkers en supporters veilig en coronaproof terugkeren naar hun reguliere werkplek of favoriete club? De WELL Health & Safety Rating kan organisaties daarbij helpen door op gestructureerde wijze risico’s te beheersen, waaronder covid-19.

Rookbeheersingssystemen voor brandveiliger gebouwen

Brandveiligheid in gebouwen draait niet alleen om het (vroegtijdig) detecteren en blussen van branden. Modern meubilair zorgt voor meer rookontwikkeling, die de ontruiming ernstig kan hinderen met slachtoffers en schade als gevolg. Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) besteedde begin februari aandacht aan het belang van rook- en warmteafvoersystemen (RWA) voor brandveiliger gebouwen. Tijdens de webinar werd

Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing

De coronapandemie maakt duidelijk dat de overheid niet goed is voorbereid op de aanpak van complexe en sluimerende crises. Het veiligheidsbestel is primair ingericht op rampenbestrijding zoals een brand, terroristische aanslag of overstroming. De kredietcrisis, vluchtelingenproblematiek, aardbevingen in Groningen, klimaatverandering of een pandemie vergen echter een geheel andere benadering. De aanpak van de coronacrisis is

Privacy-proof gezichtsherkenning voor toegangsbeheer van de toekomst

Bedrijven en organisaties zoeken momenteel nieuwe manieren om hun gebouwen veilig weer te kunnen openen voor alle medewerkers en bezoekers. Contactloze toegangscontrole die mogelijk wordt dankzij biometrische gezichtsherkenning staat steeds meer in de belangstelling.

Het belang van fysieke interactie bij kennisoverdracht

Na in tien jaar tijd 26 bijeenkomsten georganiseerd te hebben, vond regiovoorzitter Harm van Dijk van de VBN het een goed moment om het stokje over te dragen aan Johan van Gemert. BEVEILIGING kijkt met de voormalige Securityprofessional van het Jaar terug op een bewogen periode, waarin de VBN niet alleen het ledental zag verdubbelen,

Crisis of juist een kans?

De mogelijkheid dat het bedrijfspand maandenlang niet kan worden gebruikt door brand of verstoring van het netwerk door een cyberaanval. In continuïteitsplannen van bedrijven en organisaties is vaak uitvoerig omschreven hoe te handelen in dergelijke onverwachte situaties. Met een pandemie was echter dikwijls geen rekening gehouden. Er moest dus flink geïmproviseerd worden. Wat zijn bijna

Efficiënte videobewaking van buitenterreinen

Bedrijfsterreinen worden niet alleen beschermd door hekken, muren en roadblockers. Steeds vaker wordt videobewaking niet alleen binnen, maar ook buiten toegepast. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de compleet andere omstandigheden dan in gebouwen. Denk aan de grote verschillen in temperatuur en wisselende lichtsterktes. Waar moeten bedrijven op letten voor een efficiënte videobewaking van